یَا اَفضَلَ الأنَاسِ وَ یَا سَیِّدَ الأُمَم
لِلعَالِمِین رحمت و جَوَّاد و ذوالکرم 

بہرِ لبم شرابِ طہور اسوۂ رسولؐ
در جامِ ناب وجہِ سرور اسوۂ رسولؐ 

صدایِ بلبل رسد به گوشم که باز فجرِ بهار آمد

رسد ز پاریس امام امت، امام آمد، نگار آمد

مقاله های جدید