مجله پیام که از سوی موسسه تحقیقاتی البصیره منتشر می شود در میان دوستداران علم و ادب از جایگاه ممتازی برخوردار است . این مجله چندین بار از سوی نهادهای گوناگون دولتی و غیر دولتی جوایزی نیز دریافت کرده است . در این مجله همه فرقهای مختلف اسلامی میتوانند دیدگاه و نقطه نظرات خود را آزادانه بیان کنند . در مجله پیام علاوه بر موضوعات تحقیقاتی به موضوعات مذهبی ، آخرین تحولات منطقه ای و اتحاد بین المسلمین نیز می پردازد . خوانندگان و علاقه مندان مجله پیام را طبقات مختلف اجتماعی با افکار و عقاید گوناگون تشکیل می دهند . مجله پیام در واقع اهداف بزرگ موسسه البصیره که همانا اتحاد و همبستگی بین مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه های جهان استکبار و ارائه چهره ای خوب از دین مبین اسلام است برای جهانیان بازگو می کند. خوانندگان با قرائت این مجله می توانند از آخرین تحولات منطقه ای نیز باخبر شوند.
 
شماره جنوری ، فروری ، مارچ
شماره ژانویه ، فوریه ، مارس

شماره مه

شماره ژوئن ، ژوئیه

شماره اوت

شماره ستامبر

شماره اکتبر

شماره نوامبر

شماره دسامبر