به منظور گسترش روح اخوت  و اتحاد و همبستگی بین مذاهب اسلامی شیعه و سنی و همچنین   ترویج فرهنگ و تعلیمات اسلامی در پاکستان موسسه البصیره در راستای رسیدن به اهداف عالیه ذکر شده تاسیس شد . متاسفانه در عصر حاضر در کشور پاکستان هر روز عمل به اصول اسلامی کمرنگتر از قبل می شود به همین دلیل بقای این کشور با خطراتی مواجه  است . کشوری که پایه و اساس آن در پرتوی هدایت الهی  می بایست از نیروهای انسانی استفاده بهینه ای شود  ، متاسفانه رشد تعصب ، فرقه گرایی ، شخصیت پرستی  بر رشدو توسعه این کشور سایه افکنده است .

بنابراین نیاز هست تا هر چه سریعتر با مطالعه مشکلات حقیقتی اسلام در راستای فروغ تعلیمات اسلامی و در جهت حل آن تلاش شود و در این راستای تبادلات و رایزنی های دقیق و برادرانه بین مذاهب تشیع و تسنن   صورت گیرد . با توجه بر ضرورت انجام اقدامات در راستای اهداف گفته شده موسسه البصیره با همت و تلاش برخی از تلاشگران در حوزه علوم اسلامی و علوم روز دنیا تاسیس شد.