مفتی امجد عباس فارغ التحصیل حوزه علمیه الکوثر در اسلام اباد هستند ایشان دانشجوی ایم فل رشته عربی در دانشگاه نومل هستند. مفتی از محققین موسسه البصیره می باشد و در فعالیتهای تحقیقاتی نقش مهمی دارد . مقالات ایشان هر ماه در ماهنامه پیام منتشر می شود.