فعالیت های موسسه البصیره در سالهای اخیر در حوزه های مختلف رشد قابل توجهی داشته است . ریاست این موسسه هر ماه با سیاستمداران ، رهبران مذهبی ، علماء ، پژوهشگران ، کارشناسان حوزه های مختلف علوم ، استادان دانشگاه ، نویسندگان ، ادیبان ، شعراء ، مقاله نویسان ، فعالان اجتماعی به صورت مرتب دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه به تبادل نظر می پردازد . بیشتر این دیدارها در موسسه البصیره صورت می گیرد . ریاست موسسه البصیره همچنین چندین سفر خارجی نیز داشته است .