نغمه یقین

البصیره

مؤسسه البصیره

0000-00-00

View Project


نغمه یقین

این کتاب مجموعه ای از اشعار سید ثاقب اکبر رئیس موسسه البصیره است . نغمه یقین مشتمل بر منقب و ستایش پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت (ع) با جملاتی شیوا و رسا بیان شده است . این کتاب بر اساس اصول عرفانی با ذوقی سرشار و زیبا به صورت شعر سروده شده است .