نقیبِ وحدت

البصیره

مؤسسه البصیره

0000-00-00

View Project


نقیب وحدت علامه سید عارف حسین الحسینی

این کتاب درباره شخصیت بزرگ سید عارف حسین الحسینی از رهبران شیعه پاکستان است . وی در زمان حیات خود تلاشی خستگی ناپذیر برای اتحاد بین شیعه و سنی انجام داد و بالاخره به دلیل همین تلاشها و اهداف عالیه بود که توسط گروههای دشمنان اسلام به شهادت رسید .

سید ثاقب اکبر در این کتاب می نویسد:

علامه سید عارف حسین الحسینی در مدت کوتاه رهبری شیعیان ، کارهای بزرگی انجام داد که هیچ کس تا کنون نتوانسته این رسالت بزرگ را در کشور پاکستان برای شیعیان انجام دهد . این شخصیت بزرگ تاریخ پاکستان از هیچ کوششی برای اتحاد مذاهب مختلف اسلامی در گوشه گوشه این کشور دریغ نکرد به نحوی که برای رسیدن به اهداف الهی همیشه در سفر بود .

سید نثار علی ترمذی از دوستان نزدیک شهید عارف الحسین است . وی کتابی نوشته که شامل سخنرانیهای وی در اماکن عمومی و مراسم های مختلف است . وی در این کتاب نه تنها به خدمات ارزنده و بزرگ علامه شهید عارف حسینی پرداخته است بلکه بر ضرورت ادامه راه آن شهید بزرگ تاکید نموده است . شهید علامه عارف حسین الحسینی همیشه می گفت در پاکستان برای مقابله با فرقه گرایی هیچ علاجی جز اتحاد برای رسیدن به اهداف عالیه اسلام نیست .