زلیخا (عشق مجازی سے عشق حقیق تک)

البصیره

مؤسسه البصیره

0000-00-00

View Project


زلیخا از عشق حقیقی تا عشق مجازی

مصنف کتاب می گوید : این کتاب هر چند به صورت مختصر نگاشته شده است اما بهترین قصه ها را در خود جای داده است . بدلیل ظرافت و دقتی که در بیان موضوعی آن بکار گرفته شده برای تدوین و تالیف این کتاب زمان بر بوده است. این کتاب نه تنها رمز گشای رسیدن به برخی حقایق درباره داستان زلیخا ست بلکه از شخصیت دوگانه زلیخا پرده برداشته است.