جماعت اسلامی پاکستان

البصیره

مؤسسه البصیره

0000-00-00

View Project


جماعت اسلامی پاکستان

کتاب جماعت اسلامی پاکستان حاصل مطالعات دقیق سید ثاقب اکبر درباره این حزب بزرگ مذهبی پاکستان است . با توجه به اینکه جماعت اسلامی پاکستان یکی از سازمان ده ترین ، بزرگترین و تاثیرگذارترین حزب مذهبی از اهل سنت در پاکستان است بنابراین نیاز بود تا مردم پاکستان و دیگر کشور های جهان از درباره این حزب اسلامی اطلاعات مفیدی کسب نمایند.