پاکستان کے دینی مسالک

البصیره

مؤسسه البصیره

0000-00-00

View Project


مذاهب اسلامی پاکستان

به منظور مقابله با احساسات فرقه گرایانه در پاکستان ضروری بود تا کتابی به رشته تحریر درآید که در آن هر یک از فرق های مهم اسلامی ایدئولوژی ، افکار و عقایدخود را در آن به صورت روشن و مدلل بیان کند . سید ثاقب اکبر با سفر به اقصا نقاط پاکستان این وظیفه مهم را به انجام رسانید در این کتاب درباره مذاهب اسلامی بریلوی ، دیوبندی ، اهل حدیث اهل تشیع و اسماعیلیه به صورت کامل به نقل از شخصیتهای مذهبی همان فرق ها بیان شده است . در این کتاب پس از معرفی کتاب به امور عقیدتی ، طرز تفکر ، ویژگیهای هر یک از مذاهب و اشترکات پرداخته شده است .

هدف از تالیف این کتاب ایجاد وحدت و انسجام در پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی است . در این کتاب از نقطه نظرات علما از فرقهای مختلف به شرح زیر استفاده شده است .

 • مولانا مفتی محمد صدیق ازاری عضو شورای عقیدیتی اسلامی
 • مولانا مفتی غلام مصطفی رضوی عضو شورای عقیدتی اسلامی
 • مفتی گلزار احمد نعیمی رئیس حوزه علمیه نعیمیه در اسلام آباد
 • مولانا مفتی غلام الرحمن رئیس حوزه علمیه عثمانیه در پیشاور
 • مولانا حافظ ظفر الله شفیق خطیب جامع مسجد خالد در لاهور
 • چروفسور دکتر سهیل حسن عضو اداره تحقیقات دانشگاه بین المللی اسلامی
 • مولانا دکتر حافظ ابتسام الهی ظهیر عضو ارشد جمعیت اهل حدیث
 • مولانا مقصود احمد سلفی مدیر موسسه الاسلام در پیشاور
 • مولانا حافظ ریاض حسین نجفی رئیس حوزه علمیه المنتظر در لاهو ر
 • دکتر محسن مظفر نقوی عضو شورای عقیدتی اسلامی
 • مولانا افتخار حسین نقوی رئیس مدرسه امام خمینی
 • سناتور مولانا محمد خان شیرانی رئیس شورای عقیدتی اسلامی
 • مولانا نورالحق حقانی رئیس شبعه تعلیمات دارلعلوم حقانیه در اکوره ختک
 • مولانا عبدالرحمن مدنی مدیر کل موسسه قضایی بین المللی در لاهور