یمن : المیہ سے عَلَم عمانی تک

البصیره

البصیره ٹرسٹ

2019-10-01

View Project


یمن از المیه تا علم یمانی

این کتاب درباره تاریخ معاصر یمن ، اهمیت راهبردی آن در منطقه ، نگاه غرب و استکبار و صهیونیسم به این منطقه و همچنین جنبشهای مردمی بویژه گروه حوثی ها برای ایجاد حکومت اسلامی مردمی و مشکلات و چالشهای پیش رو می پردازد .

نویسنده : سید اسد عباس