امام حسینؑ و کربلا

البصیره

مؤسسه البصیره

0000-00-00

View Project


دیدگاه اهل تسنن درباره قیام امام حسین (ع)

این کتاب مجموعه ای از مقالات سید ثاقب اکبر رئیس موسسه البصیره درباره ددیگاه اهل تسنن درباره قیام امام حسین (ع) است . در این کتاب دیدگاه تعدادی از علمای اهل تسنن از جمله شاه عبدالعزیز دهلوی ، مولانا الکلام آزاد ، مولانا ابولاعلی مودودی ، مولانا محمد طیب قاسمی ، مولانا محمد شفیع اوکاروی ، دکتر طاهر القادری ، دکتر صاحبزاده ابوالخیر زبیر ، حافظ ظفر الله شفیق ، شیخ عبدالله دانش و مهندس محمد علی میرزا به رشته تحریر درآمده است .