مؤسسه البصیره - Items filtered by date: دوشنبه, 27 آبان 1398


 

سید اسد عباسدر مقاله قبل به آن اشاره شد که بیکاری علت اصلی کشیده شدن جوانان و نوجوانان به خیابانها توسط عوامل پشت پرده در شبکه های اجتماعی بوده است . از سوی دیگر نباید نقش فارغ التحصیلان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در عنوان مطالب و اظهار نظرها در فضای مجازی را نادیده گرفت .

Published in سیاسی