محترمہ نبیلہ ثاقب

عصر حاضر بدون نقش زنان و بانوان نمی تواند مراحل رشد و پیشرفت را طی کند . موسسه تحقیقاتی البصیره با توجه به اهمیت نقش بانوان در یک جامعه اسلامی ، بخش بانوان را در این موسسه به مدیریت مرحومه "خانم نبیله ثاقب" دایر کرد . خانم نبیله ثاقب از ادیبان و نویسندگان بود و نقش مهمی در مدیریت و اداره ماهنامه معصوم و ماهنامه پیام داشت .

 
شعبه خواتین

پس از فوت  ایشان مدیریت این بخش به خانم سیده هما مرتضی داده شد . بخش بانوان موسسه البصیره با مدیریت ایشان با ایده های جدید و نو به فعالیت خود ادامه می دهد . بخش بانوان موسسه البصیره در جهت الگو سازی بانوان از حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) سمینارها و میزگردهایی برگزار می کند .

 
شعبه خواتین

مراسم نعت خوانی و شعر خوانی به مناسبت میلاد این دو بانوی نمونه اسلام نیز با حضور بانوان در اسلام آباد و لاهور برگزار می شود . خانم عایشه تنزیل و طاهره زیدی نیز در بخش بانوان موسسه البصیره فعالیت می کنند . چند فعالیت بخش بانوان موسسه تحقیقاتی البصیره در زیر به تصویر کشیده شده است ۔
شعبه خواتین