سید نعیم الحسن نقوی

سید نعیم الحسن نقوی

محقّق مؤسسه البصیره

علامه سید نعیم الحسن نقوی فارغ التحصیل قم و استاد حوزه در پاکستان هستند ایشان به عنوان مشاور نقش مهمی در پیشرفت موسسه البصیره دارند . ایشان در حال حاضر استاد مدرسه جامعه الرضا در اسلام اباد می باشند و فعالیتهای تحقیقاتی نیز انجام می دهند .