مفتی امجد عباس

مفتی امجد عباس

رکن شعبه تحقیق

مفتی امجد عباس فارغ التحصیل حوزه علمیه الکوثر در اسلام اباد هستند ایشان دانشجوی ایم فل رشته عربی در دانشگاه نومل هستند. مفتی از محققین موسسه البصیره می باشد و در فعالیتهای تحقیقاتی نقش مهمی دارد . مقالات ایشان هر ماه در ماهنامه پیام منتشر می شود.