دکتر محسن نقوی

دکتر محسن نقوی

محقّق مؤسسه البصیره

سید محسن نقوی از شخصیتهای مهم علمی است . ایشان مطالعات عمیقی در علوم جدید و اسلامی کرده اند . ایشان در ابتدا در حوزه علمیه نجف به تحصیل علوم دینی پرداختند سپس به آمریکا سفر کرده دکترای خود را در رشته علوم کتابهای مقدس مسیحیان و یهودیان حاصل نمودند. سپس در چند دانشگاه به تدریس مشغول شدند . چند کتاب به رشته تحریر درآورده است . ایشان از نویسندگان مجله پیام و عضو اصلی شوری مشاورتی مجله پیام نیز هستند و همچنین عضو شورای عقیدتی اسلامی نیز میباشند .