یکی از خصوصیات برجسته مراسم موسسه البصیره این است که در مراسم، سمینارها و کنفرانس هایی که از سوی این موسسه برگزار می شود، علماء، سیاستمداران، ادباء، مفکرین، اساتید، شخصیت های برجسته و مردم از مذاهب مختلف اسلامی به طور گسترده شرکت می کنند. فعالیت های موسسه البصیره همچنین در زمینه های پژوهشی در این میان ادامه داشت و اعضای این موسسه در زمینه مبارزه با افراط گرایی، تروریسم و تکفیریت در جوامع اسلامی تلاش های پژوهشی خود را ادامه دادند.

با توجه به این امر که نسل های جدید نیز نیاز مبرمی به ترجمه جدید معارف اسلامی و تعبیر آن به زبان رایج را دارند، موسسه البصیره فعالیت های خود را در این زمینه آغاز کرد. این روند به مرور زمان توسعه یافت و فعالیت های مختلف و شعبه های مختلف در این موسسه در این زمینه راه اندازی شد. همچنین این موسسه توانست روابط نزدیکی را با سازمان های و موسسات مختلف در این کشور ایجاد کند.

با توجه به تمامی فعالیت های انجام داده شده، در حال حاضر موسسه البصیره بعنوان یکی از موسسات پژوهشی و منفرد نه تنها در کشور پاکستان بلکه جهان اسلام شناخته می شود. علماء و شخصیت های برجسته از مذاهب مختلف اسلامی در این کشور معترف به عملکرد بی مثال این موسسه هستند و از آن بارها ستایش بعمل آورده اند.

کتب، مجلات و مقالات مختلف که از سوی این موسسه منتشر می شود در گروههای مختلف علمی و مذهبی در این کشور مقبولیت خاصی را دارد. افراد تربیت یافته از این موسسه در بخش های مختلف فعالیت های خود را دنبال می کنند.

موسسه البصیره در نوعیت خود یکی از موسسه ها و سازمان های منفرد پژوهشی و تحقیقاتی در کشور پاکستان محسوب می شود که علاوه بر نمایندگی اسلام ناب محمدی، در زمینه های سیاست نظری و فرهنگی جامعه اسلامی این کشور فعالیت دارد. علاوه بر این، این موسسه جزء بهترین موسسه های تحقیقاتی شیعیان این کشور محسوب می شود که دارای صلاحیت های علمی و پژوهشی می باشد. با توجه به عملکرد این موسسه و تاثیر پذیری از آن، در حال حاضر در این کشور شخصیت های برجسته علمی و ادباء این کشور سعی در بنا نمودن موسسه هایی از این قبیل نموده اند و موسسه البصیره با همکاری و کمک به این موسسه ها سعی در احیاء و تقویت آنان دارد.

موسسه البصیره علاوه بر فعالیت در زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی، توانسته است که با نخبگان و شخصیت های برجسته و رهبران مذاهب مختلف اسلامی نیز روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی را قائم کند. این روابط با مذاهب اسلامی علاوه بر فعالیت های این موسسه و آقای سید ثاقب اکبر نقوی در شورای همبستگی اسلامی پاکستان محسوب می شود. در زیر فهرستی از سازمان ها و مدارس اهل سنت ذکر شده است که روابط بسیار نزدیکی با این موسسه دارند. بسیاری از این سازمان ها و مدارس برای برخی از امور مرتبط به خود با آقای ثاقب اکبر نقوی مشورت می کنند.

شورای همبستگی اسلامی پاکستان

 • تحریک فیضان اولیائ
 • شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان
 • جامعه نعیمیه اسلام آباد
 • جامعه نعیمیه لاهور
 • حزب مردمی پاکستان
 • منهاج القرآن
 • شورای نظریه پاکستان
 • اداره بین المللی مرکز سیرت اسلام آباد
 • آکادمی ادبیات پاکستان
 • آکادمی علامه اقبال لاهوری
 • پاسبان اهل سنت
 • تنظیم العارفین
 • مرکزی محفل نعت
 • موسسه مسلم ﴿Muslim Institute﴾
 • شباب ملی جماعت اسلامی پاکستان
 • فرهنگستان زبان ملی پاکستان
 • موسسه یادگار سرسید احمد خان
 • اتاق فکر جوانان مثبت اندیش پاکستان

همچنین این موسسه با سازمان ها و موسسه های تحقیقاتی و دانشگاهها و دانشکده ها و افرادی که در زمینه علوم جدید و تکنولوژی در این کشور فعالیت دارند نیز روابط نزدیکی برقرار نموده است. به همین دلیل از سوی این دانشگاهها و سازمان ها در طول سال از رئیس موسسه البصیره و دیگر شخصیت های مرتبط به این موسسه برای شرکت در سمینارهای مختلف از سوی آنان دعوت بعمل می آید. همچنین در پروژه های مختلف علمی این موسسه با سازمان ها و دانشگاههای این کشور همکاری نزدیک دارد. از سوی دیگر به دلیل روابط نزدیک این موسسه با رهبران مذاهب مختلف و گروههای مذهبی این کشور، این موسسه توانست در احیاء دوباره و افزایش فعالیت های شورای همبستگی اسلامی پاکستان نقش اساسی ایفا کند و این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد. در حال حاضر به دلیل تمامی فعالیت های این موسسه در زمینه های مختلف، این موسسه توانسته است در میان گروهها، سازمان ها مذهبی، سیاسی و فرهنگی و ادبی و دانشگاهها و دانشکده های این کشور و دیگر کشورهای اسلامی شهرت فراوانی را کسب کند و آنان به این موسسه احترام ویژه ای قائل اند.

موسسه البصیره با موسسه ها، شخصیت ها و رهبران برجسته شیعه پاکستان نیز روابط نزدیکی برقرار نموده است. رئیس موسسه همانگونه که در زمینه اتحاد امت مسلمه و مذاهب اسلامی تلاش می کند، در زمینه اتحاد و هماهنگی سازمان های شیعه این کشور نیز کوشا می باشند.

آقای ثاقب اکبر در زمینه همکاری با سازمان های شیعه فعالیت فراوانی را ارائه داده است. در زیر لیستی از این سازمان ها و ادارات شیعه ذکر شده است که رئیس این موسسه با آن روابط بسیار نزدیکی دارند. وی در برخی از این سازمان ها و ادارات عضویت دارند و در مشاورت در بهبود این سازمان ها نقش بسزایی را ایفا نموده اند.

 • سازمان امامیه
 • سازمان دانشجویان امامیه
 • سازمان فارغ التحصیلان امامیه
 • شعبه تحقیق جامعة المصطفیٰ العالمیه در پاکستان
 • سازمان همگانی شیعیان پاکستان
 • نشر شیعی
 • تقریب المذاهب اسلامی پاکستان
 • مجمع جهانی اهل بیت پاکستان
 • شورای جمع آوری منابع شیعه در شبه قاره هند
 • موسسه تحقیقات آستان قدس رضوی
 • دانشگاه ادیان و مذاهب قم
 • جامعة المصطفیٰ العالمیه قم
 • جامعة الکوثر اسلام آباد
 • جامعة المصطفیٰ اسلام آباد
 • دانشکده اسوه اسلام آباد
 • دفتر فرهنگ معلولین قم
 • شورای مرکزی امام حسین﴿ع﴾ اسلام آباد
 • موسسه اذان قم و اسلام آباد
 • موسسه التنزیل قم و لاهور
 • موسسه صراط القرآن قم
 • شورای بصیرت قم

از سوی دیگر این موسسه با گروههای و سازمان های غیر مسلمان و ادیان دیگر نیز روابط نزدیکی برقرار نموده است. به همین دلیل این سازمان ها در مراسم مختلف خود از رئیس موسسه البصیره و اعضای آن نیز برای شرکت دعوت بعمل می آورند.

یکی از مهم ترین عملکردهای موسسه البصیره توجه و بررسی اوضاع کنونی امت مسلمه و آگاه سازی مردم این کشور در این زمینه و اقدامات مثبت در بهبود اوضاع کشور محسوب می شود. این موسسه تلاش نموده است که در زمینه موضوعات مهم امت اسلامی از جمله اوضاع کنونی سوریه، مصر، عراق، افغانستان، برنامه هسته ای ایران و دسیسه های غرب بر علیه کشورهای اسلامی و غیره مقالاتی را در جراید کثیر الانتشار این کشور و یا ویب سایت های مشهور منتشر نموده است. همچنین در زمینه علوم انسانی و اقدامات فرهنگی که در مشرق و یا مغرب رخ داده است نیز مقالات تحقیقی و علمی نیز از سوی اعضای این موسسه نگاشته شده است. از سوی دیگر از چند سال اخیر این موسسه دوره های آموزشی برای مبلغین، محققین و مولفین، مترجمین، خبرنگاران و غیره را نیز آغاز نموده است.

موسسه البصیره علاوه بر برقراری روابط نزدیک با رهبران مذهبی و علماء، روابط نزدیکی با اقشار مختلف جامعه برقرار نموده است. شرکت در سمینارها و کنفرانس های مختلف و برگزاری نشست ها از سوی این موسسه، موجب استحکام هر چه بیشتر روابط با خبرنگاران، ادباء، شعراء و دیگر اقشار این جامعه شده است.

در زمینه برقرار روابط با رسانه های الکترونیکی از سوی این موسسه، بسیار مثمر ثمر واقع شده است. در این زمینه روابط رئیس و اعضای موسسه البصیره با ویب سایت های مختلف، روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی در طول سال ادامه دارد. این ویب سایت ها، روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی در مواقع مختلف، بیانات، مقالات، تبصره ها و تحلیل های این موسسه را منتشر می کنند.

همچنین آقای ثاقب اکبر در راه اندازی و سیاست گذاری برخی از این رسانه ها نقش بسزایی را ایفا نموده اند. در بسیاری از موارد ایشان علاوه بر مشاورت در امور بهبود فعالیت های این رسانه ها، وی نقش بسزایی در ارتقا این شبکه ها و ویب سایت ها ایفا نموده است. در زیر ما نام برخی از این شبکه ها، ویب سایت ها و مجله ها اشاره نموده ایم که آقای سید ثاقب اکبر نقوی در آن نقش کلیدی و مهمی دارند.

 • شبکه تلویزیونی سچ
 • شبکه تلویزیونی هادی
 • ویب سایت خبری اسلام تایمز
 • ویب سایت خبری سچ تایمز
 • فصلنامه نور معرفت
 • شبکه تلویزیون ملی پاکستان
 • شبکه خبری جیو تیز
 • روزنامه نوای وقت
 • روزنامه علمدار
 • روزنامه مسلمان
 • ویب سایت خبری مبصر

برگزاری نشست ها، دروس و تدریس در طول سال علاوه بر فعالیت های اصلی موسسه البصیره، دنبال می شود. محققین، روزنامه نگاران، رهبران سیاسی و مذهبی، شخصیت های مختلف از اقشار جامعه و غیره در طول سال برای کسب راهنمایی و اظهار دوستی و علاقه، با موسسه رابطه برقرار می کنند. همچنین ماهنامه پیام که از سوی این موسسه منتشر می شود، در میان اقشار مختلف جامعه و دایره پژوهشی و علمی این کشور از مذاهب مختلف اسلامی، محبوبیت فراوانی بدست آورده است.