الجمعة, 21 فروری 2020 08:12
’’دُر دریائے سرمد است علیؑ
جانشینِ محمدؐ است علیؑ‘‘

 

از ولادت بکعبہ ظاہر شُد
رُوحِ مقصودِ معبد است علیؑ

برسرِ مومنین دستِ خدا
برسرِ مشرکین زد است علیؑ


شامل  ’’اِنَّمَا  یُرِیْد  اللّٰہ‘‘!
صاحبِ مجد و امجد است علیؑ

بہرِ  مصداقِ  ’’لم   یَلِدْ‘‘  حامی
ناصرِ دینِ احمدؐ است علیؑ

مومنان را و حق پرستان را
سرور و شاہ گردد است علیؑ

آن کہ  باشد وصیِّ شاہ رسلؐ
بعد از او زیب مسند  است علیؑ 


* * * * * 

Read 60 times