سه شنبه, 01 بهمن 1398 13:18


 

سید اسد عباس

پاکستان برای اینکه بتواند از کشورهای جهان و نهادهای مالی بین المللی وام دریافت کند باید از لیست خاکستری سازمان  FATFخارج شود.

بر اساس مقررات سختگیرانه این سازمان ضد پولشویی و مبارزه با نقل و انتقال مالی تروریسم پاکستان باید اقدامات مناسبی انجام دهد تا بتواند از لیست خاکستری خارج شود . پاکستان مجبور است بدون کوچکترین تامل و ملاحظه ای رضایت سازمان FATF را جلب کند . از جمله درشرایط تحمیلی FATA به پاکستان ، تغییر در سیاست کشمیر ، خودداری از حمایت از سازمانهای جهادی در کشمیر ، منع فعالیت سازمانهای مردم نهاد و خیره می باشد . این طور به نظر می رسد که آمریکا این بار از طریق سازمان FATF در حال پیاده کردن سیاستهای استکباری در منطقه است . با توجه به بیداری مردم در جهان در قبال سیاستهای استکباری غرب ، آمریکا و متحدان غربی این بار از طریق فشارهای اقتصادی و مالی با راه اندازی سازمانهایی مانند FATF  در صدد توسعه سیاستهای خود در منطقه است . حالا پاکستان برای تعیین سیاست خارجی خود باید مواظب باشد تا از سیاستهای سازمانهای غربی آمریکایی مانن FATF تجاوز نکند . اما پاکستان در تعیین سیاست داخلی خود هم باید اسیر سیاستهای آمریکا باشد زیرا که پاکستان مجبور است برای تعیین سیاستهای داخلی رضایت صندوق بین المللی پول را نیز مد نظر قرار دهد . صندوق بین المللی پول برای ارائه وامهای چند میلیاردی پاکستان را مجبور به افزایش مالیات و کاهش سوبسیدها بر اقلام ضروری مردم کرده است . با روی کار آمدن حکومت عمران خان دولت پاکستان نسبت به دولتهای قبلی در مقابل درخواستهای غرب مستاصل تر به نظر می رسد . اگر بگویم که دولت پاکستان توانایی تعیین سیاستهای داخلی و خارجی را ندارد شاید اغراق نگفته ایم .

Read 147 times Last modified on جمعه, 11 بهمن 1398 13:21

مقاله های جدید

جستجوی مقاله

تقویم

« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

مقالات جدید