دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399 08:35

آیا این همان ایران استسید اسد عباس

جمهوری اسلامی ایران بارها دنیا را به حیرت واداشته است چه زمانی که مهندسان عرصه فصا دفاع توانستند با تسلط بر فن آوری پیچیده رایانه ای هواپیماهای بدون سرنشین آنها را سالم به زمین بنشانند یا اینکه با استفاده از سیستم موشکی بومی خود گرانترین و پیچیده ترین هواپیماهای غول پیکر بدون سرنشین را در ارتفاع زیاد منهدم کنند .

Published in سیاسیسید اسد عباس

دنیا در بدترین وضعیت موجود بعد از جنگ جهانی دوم بسر می برد بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ویروس کرونا بر زندگی میلیونها نفر تاثیر منفی گذاشته است .

Published in سیاسی
یکشنبه, 27 بهمن 1398 09:46

والعصر ان الانسان لفی خسرسید اسد عباس

ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان همچنان قربانی می گیرد این ویروس تا کنون زندگی میلیونها نفر در کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده است

Published in سیاسی
سید اسد عباس

ویروس کرونا با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی به بیشتر کشورهای جهان سرایت کرده است تعداد جانباختگان در آمریکا به بیش از 6 هزار نفر رسیده و هر روز هزاران نفر نیز در اروپا در اثر ابتلا به این ویروس مرگبار جان خود را از دست می دهند .

Published in سیاسی
چهارشنبه, 13 فروردين 1399 09:30

ویروس کرونا و ترس از خداسید اسد عباس

با گسترش ویروس کرونا در پاکستان عناصر مختلف سیاسی در این کشور برای بهره برداری از آن برای منافع شخصی و سیاسی خود عزم خود را جز کرده اندحزب مسلم لیگ نواز با انتقاد از بازگشت زائران پاکستانی از ایران به کشورشان این بازگشت را عامل گسترش ویروس کرونا می دانند و دولت عمران خان را در آن مقصر می دانند .

Published in سیاسی


 

سید اسد عباس

این روزههای زمانی که ویروس کرونا مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و از چین و ایران تا ایتالیا و اسپانیا و سپس تا آمریکا شیوع پیدا کرده است بهتر بود 

Published in سیاسی


 

سید اسد عباس

ویروس کرونا به سرعت در پاکستان در حال گسترش است دولت پاکستان با سیاست ناقص خود تمامی توجه خود را معطوف به زایران پاکستان که در حال بازگشت از ایران بودند کرده است . 

Published in سیاسیدولت متجاوز آمریکا در پی طرح ریزیهای جدید در عراق است . در همین راستا نیروهای نظامی آمریکا برای اجرای این طرح خود را آماده می کند . 

Published in سیاسی


 

سید اسد عباس

سازمان بهداشت جهانی ضمن پافشاری در مقابله جدی و موثر با شیوع ویروس کرونا از تمامی کشورهای جهان خواسته است مکانیسمهای سختی علیه این ویروس اتخاذ کنند . 

Published in سیاسی