دوشنبه, 14 بهمن 1398 11:26

طرح صلح قلدرهای جهان


 

سید اسد عباس

کشور آمریکا از نظر علمی اقتصادی و نظامی به پیشرفتهای چشمگیری رسیده است اما حاکمان مستکبر کاخ سفید که سکان این  کشور را در دست دارند

Published in سیاسی