مقالات سیاسی

دوازده خواسته جامعه جهانی از آمریکا

07-08-2018 Hits:110 مقالات سیاسی zuhair - avatar zuhair

  ثاقب اکبر آمریکا و دیگر قدرت ھای جھانی در سال ۲۰۱۵ توافق نامه ھسته ای را امضا نموده بودند که اخیرا دونالد ترامپ، رئیس جمھور آمریکا، خروج ایالات متحده از این...

Read more

مقالات مذھبی

Error: No articles to display

اتحاد امت

کنفرانس اتحاد امت مھمترین مسئلہ عصر حاضر

28-09-2018 Hits:94 اتحاد امت zuhair - avatar zuhair

  در مورخہ 11 آوت  2018 کنفرانسی با عنوان '' اتحاد امت مھمترین مسئلہ عصر حاضر'' از سوی حزب امت واحدی پاکستان در شھر اسلام آباد برگزار شد۔

Read more

مراسم اھدای جوایز برتر سال از سوی ادارہ …

08-08-2018 Hits:141 اتحاد امت zuhair - avatar zuhair

  در مورخہ ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۸م مراسم اھدای جوایز برترین ھای سال ۲۰۱۸ از سوی ادارہ صلح و آموزش در تالار کنفرانس اقبال فیصل مسجد در شھر اسلام آباد برگزار شد. در...

Read more

شوری ھم بستگی اسلامی

کنفرانس شهادت، اتحاد امت و استحکام پاکست…

05-10-2018 Hits:61 شوری ھم بستگی اسلامی zuhair - avatar zuhair

  شهادت امام حسین(ع) مشعل راه امت اسلامی است / امام حسین(ع) امام تمام مسلمانان است

Read more

نشست مشاورتی شورای ھمبستگی اسلامی پاکستا…

28-09-2018 Hits:100 شوری ھم بستگی اسلامی zuhair - avatar zuhair

  در مورخہ 29اوت 2018 میلادی نشست مشاورتی شورای ھمبستگی اسلمای پاکستان بہ ریاست آقای لیاقت بلوچ دبیر کل شورای ھمبستگی اسلامی در منصورہ لاھور برگزار شد و در این نشست...

Read more

سمینار بیت المقدس جزئی از فلسطین است

15-08-2018 Hits:97 شوری ھم بستگی اسلامی zuhair - avatar zuhair

  در این سمینار کہ رھبران ارشد شورای ھمبستگی اسلامی ، رھبران مذھبی و سیاسی شیعہ و سنی، اندیشمندان و شخصیت ھای برجستہ و اقشار مختلف مردم حضور داشتند سخنرانان با...

Read more

 

در مورخہ 29اوت 2018 میلادی نشست مشاورتی شورای ھمبستگی اسلمای پاکستان بہ ریاست آقای لیاقت بلوچ دبیر کل شورای ھمبستگی اسلامی در منصورہ لاھور برگزار شد و در این نشست پیشنھادات/تصمیمات ارائہ و اتخاذ شد کہ بہ شرح زیر می باشد۔

          شرکت کنندگان : خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ، علامہ عارف واحدی ، سید ثاقب اکبر ، حافظ عبدالغفار روپری ، اسد اللہ بوتو، دکتر فرید احمد پراچہ ، مرزا ایوب بیگ ، نصرت علی شھانی ، مھندس سید اسامہ بخاری ، سید اسد عباس نقوی ، مولانا عزیز الرحمان ثانی ، پیر غلام رسول اویسی ، سید صفدر شاہ ، نذیر احمد جنجوعہ ، پیر سید لطیف الرحمن شاہ ، محمد یونس ریحان ، رضیت با اللہ، میاں رضوان نفیس ، قاری جمیل الرحمان و آفتاب احمد ۔

مسابقہ کاریکاتورھای توھین آمیز بہ ساحت رسول اکرم ص :     

٭      در این نشست شرکت کنندگان حرکت نمایندہ پارلمان ھلند در برگزاری مسابقہ کاریکاتوری و توھین بہ مقدسات اسلام و ھمچنین رویہ دولت ھلند را محکوم کردند و از دولت پاکستان درخواست کردند کہ در این زمینہ اقدامات جدی را انجام دھند و صرفا احضار سفیر ھلند کافی نیست و باید در سطح جھانی جلو این اقدامات گرفتہ شود۔

٭      شرکت کنندگان تصمیم گرفتند تا در مخالفت با این حرکت توھین آمیز در روز یکشنبہ 9 سپتامبر 2018 در تظاھرا اعتراضی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضور خواھند یافت۔

٭      بہ سازمان ھای ایالتی شورای ھمبستگی اسلامی ابلاغ شدہ است کہ در 7 سپتامبر بر علیہ این اقدام تحریک آمیز تظاھرات اعتراضی در شھر ھای مخلف برگزار نمایند۔

٭      بعد از 10 محرم الحرام بر علیہ این حرکت گستاخانہ و موھن در شھر اسلام آباد سمینار برگزار خواھد شد۔

استقبال محرم الحرام :     

٭      در تاریخ 8 سپتامبر 2018 میلادی برنامہ ای برای استقبال محرم الحرام و ھمچنین ھمبستگی میان مذاھب مختلف بہ میزبانی شورای ھمبستگی اسلامی شھر لاھور برگزار خواھد شد۔

ھمچنین دفاتر مختلف شورای ھمبستگی اسلامی در ایلات ھا و شھر ھای دیگر نیز برنامہ ھا و جلسات مختلفی را در زمینہ محرم الحرام برای ایجاد ھمبستگی و اتحاد میان مردم برگزار خواھد کرد۔

سازماندهی مجدد:

٭      بہ دفاتر ایالتی دستور دادہ شدہ است تا در سطح بخشداری ھا نیز سازماندھی ھا صورت بگیرد و در جاھایی کہ شورای ھمبستگی سازمان دھی نشدہ است ھر چہ سریعتر در سازماندھی ھا صورت بگیرد۔ ھمچنین سازماندھی شورای ھمبستگی اسلامی در گیلگت بلتستان نیز ھر سریعتر صورت خواھد گرفت و این کار بر عھدہ حزب تحریک اسلامی گذاشتہ شدہ است۔

دبیر خانہ مرکزی شورای ھمبستگی اسلامی :   

٭      در این نشست شرکت کنندگان بہ این جمع بندی رسیدند کہ دبیر خانہ مرکزی شورای ھمبستگی بہ حال خود باقی ماندہ و مانند گذشتہ فعالیت خود را انجام دھند و در ھمین راستا احزاب ھا وابستہ شورای ھمبستگی بہ کمک ھای نقدی خود را بہ صورت ماھیانہ پرداخت نمایند تا بتوان امور اجرایی دبیر خانہ بدون ھیچ تعللی بہ کار خود ادامہ دھد۔

برنامہ ھای سالانہ :

٭      در این نشست قرار بر این شد کہ برنامہ ھای مختلف شورای ھمبستگی بہ صورت تقویم ترتیب دادہ شود و در جلسہ مجلس قائدین ارائہ شود تا مورد تایید قرار گیرد۔


مکالمہ بین المذاھب

Error: No articles to display

حمایت مظلومین

راھپیمایی روز جھانی قدس

09-08-2018 Hits:112 یوم القدس zuhair - avatar zuhair

  این راھپیمایی کہ از طرف شورای همبستگی ملی پاکستان، مجلس وحدت مسلمین پاکستان، شورای علمای شیعه پاکستان و سازمان دانشجویان امامیه پاکستان راهپیمایی مشترک روز جهانی قدس در پایتخت برگزار...

Read more